Egyre többünknek van lehetősége akár csak vendégként is hajóra szállni, ezért fontos, hogy azok is tudjanak az ehhez kapcsolódó környezetvédelmi szabályokról, akik ezt a tudást hajóskapitány vizsga hiányában - utasként - nem szerezték meg. A nyár kapcsán Magyarország legkedveltebb célpontja a Balaton, így mi most leginkább azzal foglalkozunk, de a szabályok ugyanúgy érvényesek a Dunán a Tiszán, vagy bármelyik hazai vizünkön.

A hajótulajdonosok és -használók kötelezettségeit alapvetően két jogszabály szabályozza, amiből a teljesség igénye nélkül szemezgettük ki a leglényegesebbeket.


Tehát a két jogszabály:

- a víziközlekedés rendjéről szóló 57/2011 (XI.22.) NFM rendelet (Hajózási

szabályzat) és

- a víziközlekedésről szóló 2000 évi XLII törvény


Amit kötelező:

- A hajó vezetőjének meg kell tennie a kötelező gondosságból és a bevált szakmai gyakorlatból fakadó valamennyi elővigyázatossági intézkedést, hogy elkerülje különösen a személyzet tagjainak és a hajón, továbbá az ahhoz felcsatolt bárkákon tartózkodó személyeknek, a kikötői és partfali berendezésekben és a környezetben okozott károkat.

- a hajó vezetője, a személyzet többi tagja és a hajón tartózkodó egyéb személy köteles a körülményeknek megfelelő gondosságot tanúsítani annak érdekében, hogy elkerülje a víziút szennyezését, a legnagyobb mértékben csökkentse a hajón keletkező hulladék és szennyvíz mennyiségét és - amennyiben ez lehetséges - megakadályozza a különböző fajtájú hulladékok keveredését.

- a hajó vezetője köteles biztosítani a meghatározott, a hajó üzemeltetése során keletkezett olajat vagy kenőanyagokat tartalmazó hulladékoknak külön erre szolgáló edényekben való elkülönített összegyűjtését, továbbá a géptéri fenékvíz összegyűjtését. Az edényeket a hajón úgy kell elhelyezni, hogy azok tartalmának bármely elfolyását kellő időben és könnyen észlelni és kiküszöbölni lehessen.


Amit tilos:

- tilos a vízbe dobni, ejteni, önteni vagy folyatni olyan tárgyat, illetve anyagot, amely a környezetet károsíthatja és a hajózás, valamint a víziút egyéb használói számára akadályt vagy veszélyt jelenthet.

- különösen tilos bármely formában a vízbe dobni, önteni vagy folyatni olajos hulladékon, illetve ezek vízzel képzett elegyét.

Az említett anyag véletlen vízbejutása vagy a környezetbe jutásának veszélye esetén a hajó vezetője köteles haladéktalanul értesíteni a legközelebbi illetékes hatóságot és a lehető legpontosabban feltüntetni a kidobás jellegét és helyét.

- tilos a hajóról a víziútba dobni, folyatni, illetve engedni olajat vagy kenőanyagot tartalmazó hajóüzemi hulladékon, valamint háztartási hulladékot, tisztítási hulladékot, szennyvizet és egyéb különleges hulladékot.

- tilos a hajók külhéját olajjal törölni vagy olyan anyagokkal tisztítani, amelyek vízbe dobása tiltott.

- tilos továbbá az alábbi anyagokat vagy azok preparátumait tartalmazó antivegetatív festékek használata:

a) higanyvegyületek

b) arzénvegyületek

c) óntartalmú szerves vegyületek

d) szextoklorid hexán


A Balatont illetően a jogszabályokban foglalt előírások ellenőrzése és betartatása a Közlekedési Hatóság és a Balatoni Vízirendészeti Kapitányság ellenőrzési hatáskörébe tartozik.

A teljes vízügyi ágazat magára nézve is ezen jogszabályok alapján működik.

A vízi közlekedéssel összefüggő észrevételeket elsősorban a következő elérhetőségeken kell jelezni:


A vízirendészet telefonszáma 1817

A katasztrófavédelem elérhetősége a 112 vagy a 105.


Hajózzatok biztonságosan és vigyázzatok a vizeinkre!

Környezetbarát hajózás
Őrizzük meg a vizeink egészségét, növény- és állatvilágát, azzal, hogy ha vízre szállunk néhány alapszabály betartunk. 7 pontban a legfontosabb iránye...
Allergizáló összetevők a kémiai fényvédőkben
Milyen kémiai összetevők vannak a hagyományos naptejekben és milyen káros egészségügyi hatásaik lehetnek ránk és a vízi élőlényekre nézve...
Leave a comment
Note: HTML is not translated!
You might also like
Palotás Orsolya 13 June 2020

Környezetbarát hajózás

Őrizzük meg a vizeink egészségét, növény- és állatvilágát, azzal, hogy ha vízre szállunk néhány alapszabály betartunk. 7 pontban a legfontosabb irányelvek a környezetbarát hajózásról....
views: 246 read more ⟶