Tags: surface, disinfectant, spray, 1l., cleaneco, cleaning

Surface disinfectant spray 1l

Surface disinfectant spray 1l - Cleaneco

Surface disinfectant spray 1l - Cleaning - 2.199Ft

2,199Ft
  • Ex Tax:1,731Ft
  • Brand: Cleaneco
  • Product Code: Cleaneco
  • Availability: In Stock
  • Delivery deadline: - 1-2 business day (on stock)
Antimikrobális spektrum: virucid, baktericid, fungicid. Biocid hatóanyag: 80% v/v etil-alkohol. Alkalmazás: felületfertőtlenítés, (biocid 2. terméktípus). Alkalmazható az egészségügyben, közintézményekben, iskolákban, háztartásokban higiénés felületi gyorsfertőtlenítésre. Formuláció típusa..

Antimikrobális spektrum: virucid, baktericid, fungicid. Biocid hatóanyag: 80% v/v etil-alkohol. 

Alkalmazás: felületfertőtlenítés, (biocid 2. terméktípus). Alkalmazható az egészségügyben, közintézményekben, iskolákban, háztartásokban higiénés felületi gyorsfertőtlenítésre. 

Formuláció típusa: felhasználásra kész termék.

Felületfertőtlenítés: alkoholálló felületek gyors fertőtlenítésére. A terméket egyenletesen permetezzük a felületre. Hatásidő: 1 perc. A magas alkoholtartalom miatt ügyelni kell arra, hogy egyszerre ne használjuk túl nagy mennyiségben, maximum 50 ml/nm. Nem szükséges leöblíteni, letörölni.

Figyelmeztetés: ne keverje más termékkel. Hő-, gyújtó- és szikraforrás közelében nem használható! Használat közben tilos a dohányzás! A termék gőzei a levegőben tűz- és robbanásveszélyes elegyet képezhetnek. 

Elsősegélynyújtás: szembejutáskor öblítés szükséges bő vízzel legalább 10 percen keresztül a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó állandó mozgatása közben. Véletlen lenyelés esetén öblítsük ki a szájüreget vízzel, majd igyunk 1-2 pohár vizet. Ne hánytassunk, rosszullét esetén forduljunk orvoshoz vagy az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálathoz (ETTSZ): Éjjel-Nappal elérhető ingyenes telefonszám: +36 80 20 11 99 

Szennyezés mentesítés: nagy mennyiségű kiömlött anyagot inert, nem gyúlékony anyaggal (pl homok, föld) kell felitatni, összegyűjteni és ártalmatlanítani. Kis mennyiségű kiömlött anyagot sok vízzel alaposan öblítsünk le.

Hulladékkezelés: maradéka, csomagolóanyaga veszélyes hulladék, megsemmisítés a helyi előírások szerint történjen, veszélyes hulladék lerakóba, égetőbe szállítása szükséges.

Környezetvédelmi óvintézkedések: a készítmény maradékainak, hulladékainak élővizekbe, talajba, közcsatornába jutását meg kell akadályozni.


There are no reviews for this product.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
Captcha