Cancellation notice

Cancellation notice-minta


A fogyasztó elállási jogát vagy kifejezett és egyértelmű nyilatkozatával, vagy – választása szerint – a jelen nyilatkozat-minta kitöltésével és a Bio-Tech Distributions Kft Ügyfélszolgálatához történő eljuttatása útján gyakorolhatja. (e-mail-ben: info@zoldmami.hu, postai úton: Bio-Tech Distributions Kft Ügyfélszolgálat 2221 Vecsés, Pf. 95.

Alulírott ________________________________________________________________________ (rendelésben megadott név és számlázási cím) kijelentem, hogy a köztem és a BTD Kft. között az alábbi termék(ek)

___________________ (termékek név és típus szerinti megjelölése)

______________________

____________________

adásvétele tárgyában _____________ (szerződéskötés dátuma) ____________ (megrendelés száma) létrejött szerződéstől a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20§-a alapján, a jelen nyilatkozatommal elállok.

Nyilatkozat kelte __________________ (hely, időpont);

nyilatkozattevő fogyasztó neve (nyomtatott betűvel)

nyilatkozattevő fogyasztó saját aláírása