Zöldülő háztartásom kihívás játékszabályzata

Játék-, és Részvételi szabályzat – Zöldülő háztartásom

A Zöldmami.hu webshop-ot üzemeltető Bio-Tech Distributions Kft. (2220 Vecsés, Dózsa György út 86.), továbbiakban: "Szervező") a jelen szabályzatban részletezett "Zöldülő háztartásom" (továbbiakban: "Nyereményjáték vagy Játék") címmel online regisztrációhoz kötött nyereményjátékot szervez. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Játék- és Részvételi szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

1. Ki és hogyan vehet részt a nyereményjátékban?

A Játékban kizárólag a Magyarországon lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött természetes személy vehet részt (a továbbiakban: Résztvevő). A nyereményjátékban történő részvétel feltétele:

A részvételi időszakban/nyereményjáték ideje alatt (2019.05.06–2019.05.27.) 5 darab, különböző napokon készített, a választott kihívás teljesítésének bizonyítékául szolgáló fotó feltöltése a weboldalra.

2. A játék menete.

Link: www.zoldmami.hu/fenntarthatosag/kihivas

A bejelentkezést követően a fenti linken található 12 kihívásból Résztvevő 1-et kiválaszt. A kihívás leírása szerint, azt 21 napon keresztül teljesíti, amiről 5 darab, különböző napokon készült dokumentációt (fotót) feltölt az oldalra. Résztvevő ehozzájárul, hogy a Zöldmami.hu oldal kezelője a megosztott képet nyilvánosságra hozhatja, weboldalán és közösségi oldalain közzé teheti.

3. Mi a játék időtartama, hányszor szabad benne részt vennem?

A játék időtartama 2019.05.01-től 2019.05.31-ig tart. A részvétel 2019.05.27. 23.59 percig bezárólag, a „Nyereményjáték” gombra történő kattintással lehetséges. A jelentkezéskor hamis adatok megadása a nyereményjátékból való kizárást eredményezheti.

A nyereményjátékra a játék időtartama alatt egy Résztvevő egyszer regisztrálhat.

4. Milyen adatokra van szükség a részvételhez?

A nyereményjátékban való részvételhez, a jelen részvételi feltételek elfogadásán túl a Résztvevõ érvényes e-mail címének megadása szükséges. Nyerés esetén a Szervező a megadott e-mail címen értesíti a nyertest, és további személyes adatokat kér be (telefonszám, lakcím) a nyeremény átadása céljából.

5. Mi történik a személyes adataimmal?

A nyereményjáték során a Résztvevő által önkéntesen megadott személyes adatokat a

Szervező, mint Adatkezelő kizárólag a Játék sikeres lebonyolítása céljából (sorsolás) rögzíti, tárolja és használja fel. Az adatok elektronikus adatkezelése és feldolgozása során a Szervező minden esetben a vonatkozó, hatályos adatvédelmi rendelkezésekre tekintettel jár el.

A Nyertesek tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező által e-mailen keresztül kezdeményezett kapcsolatfelvétel során, Szervező részére átadott további személyes adatokat (teljes név, törvényes képviselő neve, telefonszám, lakcím) Szervező a Nyeremény átadásától számított 8 évig a nyilvántartásában rögzítse, kezelje.

A Nyertesek egyebekben hozzájárulnak ahhoz, hogy a sorsolást követően teljes nevük a www.zoldmami.hu internetes oldalon közzétételre kerüljön a Sorsolás napjától számított 30 napig. Ezen hozzájárulás nem feltétele a Nyeremény átadásának.

A Személyes adatok kezelője: a Szervező (Bio-Tech Distributions Kft. (2220 Vecsés, Dózsa György út 86.),

Adatfeldolgozó: Bio-Tech Distributions Kft. (2220 Vecsés, Dózsa György út 86.)

Adatkezelés helye: Szervező és adatfeldolgozó székhelye és telephelyei

A Szervező szavatolja, hogy a fenti adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik, és bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőknek/Nyerteseknek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, helyesbítését vagy zárolását az alábbi e-mail címen: info@zoldmami.hu

A Résztvevő/Nyertes tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékból való kizáráshoz vezet, ha a megadott adatai (e-mail cím) törlését a Nyereményjáték befejezése előtt kéri. A Résztvevők/Nyertesek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2012. évi CXII. törvény tartalmazza.

Mikor sorsolják ki a nyerteseket?

Az aktuális részvételi időszakban (lásd 2. pont) a nyereményjáték valamennyi

Résztvevője között 3 db ajándékcsomag, melynek tartalma:

1db organikus pamut hálós zsák zöldség, vagy gyümölcs vásárlásához, 1 db bio pamut uzsonnás táska, sötétkék, 1 db georganics aktív szenes fogkrém, 60 ml, 1 db TAPIRUS vászontáska.

A nyerteseket a Szervezőmájus 31-én, randomizált sorsolás útján határozza meg. A sorsolásról jegyzőkönyv kerül felvételre. A játékban, és így a soroláson kizárólag weben keresztül, regisztrált felhasználóként lehet részt venni. A nyerteseket a sorsolást követő hét munkanapon belül a megadott e-mail címeken értesíti a Szervező. Amennyiben a Nyertes az értesítést követő 7 napon belül nem jelentkezik, és nem adja meg a postai címét a nyeremény kiküldéséhez, úgy elveszti jogosultságát a nyereményre, egyúttal tartalék nyertes kihúzására kerül sor.

A nyereményt a Résztvevő által megadott magyarországi címre küldjük. A kisorsolt ajándékcsomag helyett készpénzfizetés, pénzre átváltás, más nyereménytárgyban való kifizetés, vagy a nyeremények cseréje, átruházása nem lehetséges.

Mit kell még figyelembe vennem?

A Szervező fenntartja a jogot, hogy ha és amennyiben a Résztvevő a jelen Szabályzatban előírt irányelveket nem követi, csalást, hamisítást követ el, vagy kísérel meg, így különösen de nem kizárólagosan olyan számítástechnikai programot használ, alkalmaz, telepít, ami jelen Nyereményjáték szerinti érvényes regisztrációt szabálytalanul manipulálja, befolyásolja úgy ezen Résztvevőt a jelen Nyereményjátékból illetve valamennyi jövőben Nyereményjátékából kizárással büntesse.
Amennyiben a jelen részvételi feltételek valamely rendelkezése érvénytelen, vagy azzá válik, az nem érinti a többi részvételi feltétel hatályát.
 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjáték részvételi feltételeit megváltoztassa, és a nyereményjátékot egészen, vagy részben megszüntesse.